Sarpsborg NG-heltene Are Magnus Adolfsen, selger for plast i Divisjon Downstream, og Jarle Bakklund, driftsleder i Divisjon Gjenvinning i Sarpsborg.

NG-helter Kremmerskap: Are Magnus Adolfsen og Jarle Bakklund

28.06.2016

(30.04.2015) To ansatte ved Norsk Gjenvinnings avdeling i Sarpsborg har utmerket seg med sitt kremmerskap, og kan dermed smykke seg med tittelen «NG-helt». Æren ønsker de imidlertid å dele med sine gode kollegaer.

Utnytter restavfall
Konsernledelsen fokuserte denne gang på Kremmerskap, og valget falt på Are Magnus Adolfsen, selger for plast i Divisjon Downstream, og Jarle Bakklund, driftsleder i Divisjon Gjenvinning i Sarpsborg. Sammen har de jobbet med å finne gode løsninger for gjenvinning av plast.

De to vinnerne ble tidligere i år nominert av sine kollegaer, på grunnlag av at de sammen har «skapt bunnsolide plast-tall gjennom nye og gode nedstrømsløsninger», som juryen uttalte. NG-heltene har i tillegg til utmerkelsen mottatt gavekort, blomster og kake på anlegget i Sarpsborg.

– Det er alltid hyggelig å bli satt pris på. Men jeg føler at min pris egentlig bør gå til hele teamet på plast i Downstream: Øyvind, Dorthea og Rade, sier NG-helt Are Magnus Adolfsen.

Han forteller at Sarpsborg-anlegget har overtatt store volumer på plast etter at plasthåndteringen ble flyttet til lokale anlegg. Det har samtidig gitt dem muligheten til å utvikle nye løsninger.

– Vi har gjort noen vrier for å kunne utnytte volum-restavfall som råvare, blant annet å hente ut EPS fra produksjonsspillet, forklarer Adolfsen.

– Nå ringer bøndene oss!
Sammen med Adolfsen ble også driftsleder Jarle Bakklund i Divisjon Gjenvinning kåret til NG-helt. Bakklund sier at en god dialog mellom ham og Adolfsen har vært avgjørende for å skape gode resultater i Sarpsborg. Derimot påstår han at han selv ikke har gjort noe spesielt for å fortjene en slik personlig utmerkelse.

– Det er selvfølgelig veldig hyggelig å bli anerkjent for det man gjør, men jeg føler vel egentlig at jeg bare har gjort jobben min. Jeg har hele tiden prøvd tenke over hva vi kan gjøre ut av det vi har tilgjengelig, og jobbe ut ifra det. Men jeg hadde ikke klart å gjøre det uten alle de dyktige kollegaene mine. Sånn sett blir det kanskje litt feil med så mye personfokus i en utmerkelse som dette, sier Bakklund.

Han deler imidlertid en suksesshistorie med oss: Bakklund og kollegaene hans idémyldret om hvor de kunne hente inn plast fra nye kilder over en kopp kaffe, og kom frem til at de trolig kunne høste mer fra landbruksnæringen i området.

– Vi fikk i stand en avtale med Østfold Bondelag, som sendte ut en fellesmail til sine medlemmer der de opplyste om at vi kunne hente plasten deres. Nå har det blitt sånn at bøndene ringer oss! forteller Bakklund entusiastisk.

Godt kremmerskap kjennetegnes vel ofte av nettopp slike «ut av boksen»-påfunn? Vi gratulerer NG-heltene Are Magnus og Jarle med utmerkelsen!