NG-helter (internkommunikasjon) Divisjonsdirektør Egil Lorentzen holdt tale for NG Helt Rune Hansen og overrakte gavekort og blomster.

NG-helt Lagånd: Rune Hansen

13.04.2016

(28.05.2014) Sjåfør Rune Hansen kåret til NG-helt ved en samling på Kongsvinger. ​Flere ansatte ble tidligere i vår nominert som NG-helt av sine kollegaer. Kandidatene ble presentert for konsernledelsen som valgte Rune som NG-helt for verdien Lagånd. 

Fra nominasjonen:
«Rune er en brobygger mellom kunde og NG, gir gode innspill til salg om potensielle kunder. Tar meget godt vare på, ikke bare på bilen han kjører, men også utstyr som ikke ligger under hans daglige virke. Tar godt vare på våre kunder og er en ambassadør.»

«Gjennom sin holdning og væremåte skaper Rune et godt miljø i bedriften, hjelper til hvor det trengs.»

Kommentar fra leverandør:
«Dette har jeg aldri gjort før, men nå må jeg ringe å fortelle hvilken flott opplevelse jeg hadde med en av deres sjåfører i dag, maken til serviceinnstilt kar har jeg aldri vært i kontakt med.»

Kommentar fra kunder​:
«Liftsjåføren deres er en meget hyggelig mann. Han tar seg tid til en liten prat og yter super service, alltid ryddig når han har vært her.»

«Har sagt opp avtalen med dere, men får litt vondt av det etter alt arbeid Rune har lagt ned for oss. Helt klart en firmaets mann.»