160701 NG-helt Kremmerskap - Lasse Johansen Lasse Johansen leder gjengen på Rafnes som leverer tjenester til alle døgnets tider.

NG-helt Kremmerskap: Lasse Johansen

18.01.2017

(01.07.2016) De ansatte ved Divisjon Industri sin virksomhet på Rafnes i Telemark leverer tjenester til alle døgnets tider, og står alltid på for å finne gode løsninger som skaper fornøyde kunder og nye inntekter. Lasse Johansen leder gjengen, og for sitt kremmerskap er han nå kåret til NG-helt.

– Det var en stor overraskelse og en flott anerkjennelse av jobben vi gjør her. Siden en av de ansatte har nominert meg må det jo tyde på at jeg har gjort noe riktig som leder, sier Johansen, som ble overrasket med blomster, gave og kake onsdag 29. juni.

Stiller alltid opp
Bortsett fra fem års opphold på 90-tallet har han jobbet ved anlegget siden 1988, og siden 2006 har han vært driftsleder. Hovedaktivitetene for de tolv ansatte er høytrykksspyling, sugetjenester og vakumtjenester, og blant flere kunder er petrokjemiselskapet INEOS den absolutt største. NG-helten er rask til å skryte av jobben kollegene hans gjør for å sikre at kundene er fornøyde.

– Jeg har en lojal gjeng med veldig flinke folk som stiller opp tidlig og sent. Det er avgjørende for kunne levere service og tjenester til profesjonelle og krevende kunder som forventer at vi stiller opp når det måtte være på døgnet. For kundene betyr det store produksjonstap dersom de må stoppe sine anlegg, men guttene våre stiller opp med godt humør uansett – 24 timer i døgnet året rundt. Det har vært med på å gi oss en god posisjon som vi har hatt i mange år. Uten den evnen og viljen til å stille opp ville vi ha slitt, sier Johansen.

Oppdatert i markedet
Godt kremmerskap handler om både store og små ting. I nominasjonen fremheves det at Johansen er god til å sikre at NG får betalt for alle overtids- og tilleggstimer, og er en meget god produksjonsplanlegger. Ikke minst er det viktig å se mulighetene for nye forretningsmuligheter og løsninger.

– Vi er veldig opptatte av å være frampå, se nye løsninger, og oppdatere oss på det siste som gjelder av utstyr i markedet. Konkurransen om kontraktene er hard, og det er nok av konkurrenter som banker på dørene. Så vi må holde fokus og stille opp. Ingen andre leverandører skal kunne komme og si at de klarer å gjøre jobbene fortere og billigere enn oss, slår han fast.

Nære kundesamarbeid
Tett dialog og nært samarbeid med kundene er en forutsetning for å lykkes med dette:

– Vi snakker sammen flere ganger og dagen, og NG er med på å planlegge rengjøringsrutinene slik at produksjonen blir mest mulig effektiv. Tilbakemeldingene på jobben vi gjør er gode, og vi har også lyktes godt med kostnadsfokus over tid. Det handler mye grad om å koordinere ting riktig, og vi har store ambisjoner om å holde posisjonen og fortsette å serve kundene våre på en god måte i årene som kommer, avslutter NG-helten Lasse Johansen.