160627 NG-helt Kremmerskap - Finn-Egil Humlekjær Divisjonsdirektør Egil Lorentzen overrasket NG-helten Finn-Egil Humlekjær og hans team.

NG-helten skaper kultur for kremmerskap i Østfold

01.07.2016

(27.06.2016) Gjennom sitt langsiktige arbeid med å skape en kultur for kremmerskap, samhandling og kundefokus i NGs Østfold-virksomhet, har Finn-Egil Humlekjær gjort seg fortjent til tittelen «NG-helt». Mandag 27. juni ble han hedret med blomster, gave og kake.

– Jeg skal ærlig innrømme at jeg ble overrasket. Men jeg syns det var veldig positivt, og da først og fremst på vegne av teamet vi har her i Østfold — de står last og brast med meg i oppturer og nedturer. Dette er ikke noe «one man show» Det er viktig å få fram hvor avgjørende det er at alle medarbeidere i hele verdikjeden, ute som inne, har forståelse for sin egen rolle, for sine kolleger, og for butikken vi driver. Det er en kultur vi må ha helt framme i pannebrasken hele tida, slår Humlekjær fast.

Synergier og kunder i fokus
Han er regionsjef for Østfold i Divisjon Gjenvinning og daglig leder i datterselskapet Humlekjær & Ødegaard AS. Region Østfold har anlegg i Sarpsborg og på Øra ved Fredrikstad, i tillegg til oppstrømskunder og logistikk, mens Humlekjær & Ødegaard har stor aktivitet innenfor oppstrøm og logistikk.

– Selskapene er to juridiske enheter, med sine egne systemer, plattformer og merkenavn ut mot markedet. Men vi kan likevel trekke ut synergieffekter og skape en felles kultur. Kundene våre i Østfold skal til en hver tid føle seg ivaretatt, og ikke bli skadelidende av utfordringer vi måtte ha i kulissene. Vår plikt er å løse slikt rolig og i det skjulte. Det gir mer fornøyde kunder som ikke bare har fokus på pris, og slik er det et viktig bidrag til kremmerskapet.

Viktig bevisstgjøring
For Humlekjær handler en god internkultur også om å bevisstgjøre medarbeiderne om betydningen av kostnadssiden. Dette er noe han ønsker skal gjennomsyre hele organisasjonen når tøffe økonomiske tider skal snus til ny vekst.

– Enten du er produksjonsmedarbeider, sjåfør eller har en administrativ stilling må du respektere kostnadene du påfører vår eier og vår bedrift i kraft av din stilling. Det handler om måtehold – vi skal ikke være gjerrige og spare oss til fant, men det skal ligge fornuft og vurderinger bak enhver ny kostnad. Dette er noe vi hele tiden jobber med å informere de ansatte om, og da ber vi dem gjerne tenke objektivt på om dette var noe de ville gjort hvis det var de sjøl som drev butikken, forteller han.

– Hele gjenvinningsbransjen har vært gjennom en tøff periode som også har truffet NG og dets datterselskaper. Her i Østfold har vi vært et pressfylke med utfordringer i flere år, og har gjort mange grep på et tidlig tidspunkt. Det handler særlig om dette fokuset på utgifter og inntekter. Jeg føler at min region står godt rustet til å møte utfordringene, konkluderer NG-helten Finn Egil Humlekjær.